MODEL: EVA AHACEVIC

ROK VRECAR

FOTO: URSKA PECNIK

VIDEO: SIMON CLEMENTE

MAKEUP: STANKA SKLEDAR